מעבר

MagicDog

   this dog begs only questions:

continue?              return?